O AUTORACH

FILIP DUSKIAdwokat i doktor nauk prawnych. W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej specjalizuje się w sprawach karnych związanych z narkotykami. Udziela porad prawnych w DROP-IN Krakowska 19.

HONORATA HARSCHE-ZARZECZNYPedagog resocjalizacji. Koordynuje i realizuje program Fred Goes Net w Poradni MONAR w Krakowie, wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

KATARZYNA KRZYKAWSKAPedagog, specjalista psychoterapii uzależnień i psychoterapeuta. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim i w Poradni MONAR w Krakowie. Działa w Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

NATALIA MAGRETA – ŁUPIŃSKAPolitolog i specjalista psychoterapii uzależnień. Na co dzień realizuje program CANDIS. Prezes Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia.

BARTOSZ MICHALEWSKI Z wykształcenia historyk, pedagog resocjalizacji i psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Z zawodu i pasji pracownik socjalny w programie redukcji szkód DROP-IN Krakowska 19 oraz badacz nowych substancji psychoaktywnych. Związany z Poradnią MONAR w Krakowie od 2012 roku, w której pracował jako streetworker w programie wymiany igieł i strzykawek.

GRZEGORZ WODOWSKI Socjolog, pracownik socjalny i specjalista terapii uzależnień. Prowadzi Poradnię MONAR w Krakowie i stara się od lat inicjować na terenie miasta i województwa zarówno programy profilaktyczne i lecznicze, jak i programy redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków.

STANISŁAW ŻOŁĄDEK Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Pracuje w Poradni MONAR, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Związany z krakowskim Stowarzyszeniem „Jeden Świat”, gdzie zajmuje się poradnictwem w zakresie HIV i wsparciem osób zakażonych.