ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM BENZODIAZEPIN


Nasza nowa publikacja poświęcona jest substancjom uspokajającym i nasennym, głównie pochodnym benzodiazepiny. Substancje te, oprócz szerokiego zastosowania w lecznictwie są najpowszechniej nadużywanymi w celach niemedycznych lekami. Przynoszona przez nie natychmiastowa poprawa nastroju, ulga od stresu i niepokoju sprawia, że wiele osób wybiera taką właśnie drogę na skróty. Drogę obarczoną wysokim ryzykiem uzależnienia się od chemicznej regulacji samopoczucia i usłaną całą masą innych skutków ubocznych.

Pobierz PDF Przeczytaj Oceń Publikację Słuchaj


ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM STYMULANTÓW


Kolejna nasza publikacja jest poświęcona zagrożeniom związanym z używaniem silnych środków pobudzających. Środki te, obok preparatów konopi, stanowią najbardziej rozpowszechnioną kategorię nielegalnych substancji psychoaktywnych. Ich używanie jest często inicjowane w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, ale są one stosowane w różnych grupach wiekowych, również przez osoby dojrzałe wiekowo. Nadużywanie stymulantów stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia, szczególnie psychicznego. Coraz wyraźniej widać, że ich konsumpcja jest związana z jednoczesnym przyjmowaniem innych substancji psychoaktywnych, najczęściej alkoholu, co jeszcze bardziej zwiększa zagrożenia zdrowotne i prowadzi do silniejszej zależności.

Pobierz PDF Przeczytaj Oceń Publikację Słuchaj


ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM HEROINY


W niniejszej publikacji zgromadziliśmy informacje dotyczące mechanizmów działania opioidów na organizm człowieka oraz konsekwencji ich używania w różnych wymiarach – zdrowotnym, społecznym i prawnym. Opisaliśmy zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach – m.in. jakie pojawiły się nowe narkotyki z tej grupy, jak zmieniły się wzorce ich używania i jakim przemianom uległ rynek narkotykowy.

Znajdziecie tu Państwo również opisy działań i interwencji podejmowanych wobec osób uzależnionych. Nieco szczegółowiej przyjrzeliśmy się działaniom z zakresu redukcji szkód oraz terapii substytucyjnej.

Pobierz PDF Przeczytaj Oceń Publikację


ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM MARIHUANY


W ostatnich latach nastąpiło wiele zmian jeśli chodzi o społeczne, prawne i kulturowe traktowanie marihuany. Coraz rzadziej marihuana jest postrzegana jako nielegalny narkotyk, a coraz częściej – jako używka. Konsekwencją tego są też zmiany prawne w niektórych krajach. Na marihuanę szeroko otwiera się medycyna. Niestety, zjawiskom tym towarzyszy również coraz powszechniejsze używanie marihuany, co nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie psychiczne i funkcjonowanie.

Naszą nową publikację dedykujemy wychowawcom młodzieży i rodzicom nastolatków, mając jednocześnie nadzieję, że będzie ona użytecznym narzędziem w wysiłkach profilaktycznych.

Pobierz PDF Przeczytaj Oceń Publikację


ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM NARKOTYKÓW I NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH


Publikacja adresowana jest do osób, które nie będąc terapeutami spotykają w swojej pracy zawodowej osoby używające narkotyków lub uzależnione, a fakt używania narkotyków jest na tyle ważny, że nie powinien być pomijany w planowanych oddziaływaniach. Naszym zamiarem było stworzenie kompendium wiedzy (obejmującego różne aspekty związane z narkotykami i uzależnieniem), które byłoby pożyteczne w takich sytuacjach i dobrze byłoby mieć je pod ręką.

Pobierz PDF Przeczytaj Oceń Publikację


Kontakt

Poradnia MONAR w Krakowie
ul. św. Katarzyny 3, tel. 12 430-61-35
ul. Krakowska 19, tel. 12 426-48-59
e-mail: biuro@monar.krakow.pl